Pełnoprawni. Podmiotowi. Obecni.

Osoby z Niepełnosprawnością (OzN) i ich opiekunowie są niemal zupełnie nie zauważani w polskiej polityce i debacie publicznej. Nasze państwo nie jest solidarne wobec grupy, która solidarności ma prawo oczekiwać jak mało która. Chcemy to zmienić! W tym celu opracowaliśmy raport “Pełnoprawni. Podmiotowi. Obecni”. Dzięki Tobie więcej osób może usłyszeć o naszych propozycjach!

Wpłat można dokonać także tradycyjnym przelewem bezpośrednio na konto lub szybkim przelewem w walutach zagranicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem wpłat oraz do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: [email protected].

NUMERY KONT BANKOWYCH Ikona: rozwiń

Jeśli mieszkasz zagranicą lub wolisz dokonać tradycyjnego przelewu, skorzystaj z poniższych numerów naszych kont bankowych.

Konto PLN: 85 1600 1462 1885 1849 6000 0001

IBAN stosowany wyłącznie dla przelewów zagranicznych: dodaj kod „PL” przed numerem rachunku bankowego.

Kod SWIFT dla przelewów zza granicy: PPABPLPKXXX

Tytuł wpłat: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE PEŁNOPRAWNI

Fundacja Polska od Nowa

00-682 Warszawa
ul. Hoża 50/30

NIP: 5252810770
REGON: 385172270
KRS: 0000818274

Zdjęcie: Pełnoprawni. Podmiotowi. Obecni.

Autorami raportu – “Pełnoprawni. Podmiotowi. Obecni” są osoby z niepełnosprawnością (OzN), ich opiekunowie oraz eksperci, którzy od lat zajmują się tą problematyką. Jako instytut Strategie 2050  Przedstawiliśmy propozycje reform strategicznych, ale także zmiany, które wcale nie wymagają wielkich nakładów finansowych – a mogą istotnie poprawić jakość życia OzN i ich opiekunów. Proponujemy:

1. Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Średnia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej wynosi ok. 50%. W Polsce to zaledwie 28,8% – niemal o połowę mniej!
Proponujemy zapewnienie finansowania i tworzenie stanowisk asystenta pracodawcy w jednostkach samorządowych. Takie osoby pomogą pracodawcom w sprawnym zatrudnianiu OzN i zapewnią wsparcie w problematycznych kwestiach! Postulujemy także likwidację pułapki rentowej, aby umożliwić dorabianie osobom na rencie socjalnej i zmienić zasady rozliczania przychodów przez OzN.

2. Nowy system orzecznictwa dla osób z niepełnosprawnością.

Proponujemy kompleksową zmianę systemu orzecznictwa w Polsce. Orzeczenie Indywidualnego Poziomu Wsparcia (OIPW) określać będzie zarówno usługi zdrowotne, jak i konieczne wsparcie opiekuńcze i zawodowe na podstawie indywidualnych potrzeb każdej osoby z niepełnosprawnością! 

3. Odpowiedzialną deinstytucjonalizację.

Deinstytucjonalizacja opieki to wspieranie ludzi w miejscu ich zamieszkania. Duże ośrodki powinny być sukcesywnie zamykane. System opieki dla OzN należy oprzeć na: mieszkalnictwie wspomaganym oraz na wyspecjalizowanych domach całodobowego pobytu!

4. Dostępną, bezpieczną i efektywną edukację.

Proponujemy organizację włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację OzN na wszystkich poziomach i płaszczyznach edukacji. Kształcenie OzN powinno być dostępne równolegle w oświatowych placówkach specjalnych, placówkach integracyjnych, placówkach wysokospecjalistycznych i placówkach ogólnodostępnych. Wybór odpowiedniego miejsca jest kluczowy dla prawidłowego rozwoju, dlatego będzie on dokonywany zawsze z najwyższą starannością, z zachowaniem zasad pedagogiki inkluzyjnej i poszanowaniem woli rodzica.

5. Sprawiedliwe prawo dla opiekunów.

Konieczne jest doprowadzenie do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, czego od tego czasu unikały kolejne rządy. Opiekunowie zasługują na równe traktowanie – niezależnie, czy dysfunkcja ich podopiecznych powstała przed czy po 18 roku życia.

6. Opiekę interwencyjną dla OzN w nagłych przypadkach.

Postulujemy utworzenie “zespołów interwencyjnych” przy ośrodkach pomocy społecznej, które w razie potrzeby będą mogły doraźnie zająć się osobą z niepełnosprawnością. Zespołu będą złożone z osób świadczące usługi opiekuńcze, a także – tam gdzie to możliwe – asystenci osób z niepełnosprawnością lub opiekunowie medyczni.

7. Świadczenie przywracające dla opiekunów OzN.

Opiekunowie OzN pobierający świadczenie pielęgnacyjne w momencie śmierci swojego podopiecznego nie mogą tracić z dnia na dzień, oprócz osoby najbliższej, również jedynych środków utrzymania! Proponujemy “świadczenie przywracające”, które będzie przyznawane okresowo jako świadczenie pomostowe pomiędzy okresem opieki nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością, a powrotem lub wejściem na rynek pracy.

8. Wzmocnienie systemu wsparcia przez asystentów OzN.

Należy rozszerzyć zakres wsparcia świadczonego przez asystentów OzN. Liczba godzin wsparcia asystenta powinna być również ściśle połączona z nowym orzecznictwem oraz z potrzebami i aktywnościami OzN!

Nasze programy tworzymy również dzięki Twojemu wsparciu! To Twoje zaangażowanie pozwala nam budować propozycje nowej, demokratycznej, równej i zielonej Polski!

Prosimy Cię o dalsze wsparcie naszej pracy!

Przewiń na górę strony

Trwa przetwarzanie informacji.

Nie zamykaj tego okna.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.